RODO a branża farmaceutycznaRODO a branża farmaceutyczna. Przetwarzanie danych osobowych w e-sklepie po reformie RODO. Treść strony Administrator bezpieczeństwa informacji ma na celu wyrażenie omowne podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rodo), w tym praktycznych kwestii dotyczących zgód, klauzul informacyjnych i realizacji obowiązków nakładanych na administratora. Na Administratorów Danych Osobowych, a w efekcie na Administratorów Systemów Informatycznych oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji systemów służących do przetwarzania danych osobowych nałożono nowe obowiązki. Więcej szczegółów dowiesz się z poradnika Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach a wnim:- Pojęcie informacji handlowej i świadczenia usług drogą elektroniczną - Zbiory danych osobowych w e- sklepie, czyli przetwarzanie danych osobowych na różnorodnych etapach świadczenia e-usługi (kategorie danych osobowych użytkowników na etapie zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną także w czasie jej realizacji) - Zgoda usługobiorcy - treść zgód marketingowych - Obowiązki informacyjne według: - prawa konsumenckiego - ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - RODO w zależności od źródła pochodzenia danych- Dokumentacja wewnętrzna dotycząca ochrony danych usługodawcy e-usługi według RODO - Uprawnienia podmiotów danych (prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, etc.) - Regulamin sklepu internetowego a RODO - Problematyka profilowania - Ochrona danych osobowych - Podwykonawcy e-usług - powierzenie przetwarzania danych - konsekwencje prawne - Wyznaczenie IOD - obligo innymi słowy możliwość.ocena skutków dla ochrony danych osobowych oraz szacowanie niebezpieczeństwa utraty Bezpieczeństwo danych osobowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. Ocena skutków służy do realizacji opisu przetwarzania i zarządzania ryzykami wynikającymi z przetwarzania danych. Jest ważnym narzędziem pozwalającym na potwierdzenie zgodności, której brak może być podstawą do nałożenia kar pieniężnych poprzez organ nadzorczy właściwy dla kraju członkowskiego UE.

Top