Ochrona danych medycznych RODO


Do publikacji Administrator bezpieczeństwa informacji Inspektor ochrony danych o ochronie danych osobowych pozostały dodane wzory dokumentów (także w edytowalnej postaci na płycie CD). Są wśród nich : umowa o zachowaniu poufności, umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania, podręcznik zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, strategia bezpieczeństwa oraz zależność upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Jak wykonać system informatyczny do ochrony danych osobowych w kontekście uodo i rodo? W jakich przypadkach pracownik działu IT może zostać administratorem bezpieczeństwa informacji? Czy dane personalne powinno się wyrywać tak jak z kopii zapasowych? Jakie elementy powinna zawierać umowa powierzenia danych do przetwarzania? Wraz z rozporządzeniem ogólnym w zakresie ochrony danych osobowych ulega zmianie rola działów IT i zatrudnionych w nich osób – niejednokrotnie odpowiedzialnych za przetwarzanie danych. Lektura w pożyteczny sposób pokazuje, jakim sposobem skutecznie sporządzić systemy informatyczne do zapisów rodo i w jaki sposób wypełniać nowe obowiązki po wejściu kodeksów w życie.W publikacji literaci omówili stosowanie mechanizmów kontroli dostępu do danych osobowych, także w przypadku outsourcingu usług IT. Poruszyli kwestię oryginalnych obowiązków w obszarze przechowywania danych, w jaki sposób np. ich przenoszalność czyli usuwanie wskutek na prawo do bycia zapomnianym. Szczegółowo przedstawili także etapy kontroli GIODO, wskazując, w jaki sposób można ustrzec się niebezpieczeństwa kar finansowych za naruszenie przepisów. W opracowaniu pozostały omówione. takie zagadnienia, jak:- rola działu IT w rejestracji zbioru danych osobowych u GIODO- ochrona danych osobowych w chmurze również na urządzeniach przenośnych- projektowanie mechanizmów realizujących obowiązki informacyjne administratora- poziomy bezpieczeństwa systemów informatycznych- privacy by wygląd w systemach IT- transfer danych do podmiotów zagranicznych. Książka zawiera omówienie zagadnień, jakie budzą najwięcej wątpliwości w obszarze tworzenia i przestrzegania polityki bezpieczeństwa w małej firmie takiej jakże np. małe biuro podatkowe, na CD znajdują się wzory, które po dostosowaniu do realiów firmy można używać w firmie. Książka ta została przygotowana z myślą o administratorach danych osobowych (np. właścicielach biur rachunkowych), dla jakich po odpowiednim dopasowaniu do realiów danej firmy może być wartościową pomocą przy opracowaniu, albo aktualizowaniu i wdrożeniu polityki bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Zawarte są tutaj wymagane i wskazane do stosowania procedury i instrukcje. Załączona płyta CD mieści w sobie gotowy projekt Polityki bezpieczeństwa danych osobowych także Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. WstępI. KomentarzDefinicjeBiuro rachunkowe jako dysponent danych oraz jako podmiot przetwarzającyObowiązki biura jako administratora i podmiotu przetwarzającegoPodmiot przetwarzający – obowiązki i odpowiedzialność zgodnie art. z RODOProjekt umowy powierzenia przetwarzania danychII . Załączniki uzupełniające Politykę Bezpieczeństwa InformacjiWyznaczenie specjalisty ds. ochrony danych osobowychWyznaczenie administratora systemu informatycznego (ASI)Wykaz zbiorów danych osobowychOświadczenie o przestrzeganiu zasad i kodeksów ochrony danych osobowych i o zachowaniu tajemnicy danych osobowychKarta szkolenia wstępnego z aspektu ochrony danych osobowychUpoważnienie do przetwarzania danych osobowychWykaz podmiotów zewnętrznych, którym powierzono dane do przetwarzaniaRejestr działań zapobiegawczych i korygujących Analiza organizacyjna środków bezpieczeństwa informacji Raport z naruszenia ochrony danych Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Bezpieczeństwo użytkowania komputerów i sieci Zasady użytkowania zasobów komputerowych i sieci Zasady bezpiecznego logowania do bankowości internetowej Polityka Bezpieczeństwa Informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych – projekt na CD Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych – projekt na CD

Top