Ochrona danych osobowych w kadrach


Prezentowana lektura Ochrona danych osobowych w praktyce stanowi wnikliwe peryfraza kwestii połączonych z bezpieczeństwem danych i IT w kancelarii prawnej (radcowskiej, adwokackiej, notarialnej, komorniczej). Cyfryzacja w pokaźny sposób wpływa na społeczeństwo i poszczególnych ludzi, a także na sposoby zachowania się i komunikowania, w tym dokonywanie czynności prawnych. I w tym wszystkim musi odnaleźć się prawnik zarówno jako profesjonalista wspierający wyżej wskazane procesy, jakim sposobem i osądzający spory, także jako zwykły użytkownik systemów teleinformatycznych.Niniejsza lektura ma na celu zbliżanie się roli prawnika jako użytkownika systemów elektronicznych, wypełniającego przynajmniej w minimalnym zakresie wymagania ustawowe złączone z jego funkcjonowaniem w środowisku elektronicznym również ma pomóc w spełnieniu wymogów RODO odnoszących się do przechowywania danych w kancelarii.Praca podzielona została na trzy części.Część I. mająca charakter monografii dotyczy danych osobowych w kancelarii prawnej oraz odpowiedzialności prawnika za naruszenie wymogów bezpieczeństwa IT, stanowi peryfraza takich zagadnień w jaki sposób m.in.:zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego, adwokata, notariusza, komornika na podstawie ustawy o radcach prawnych i zasad etyki radcy prawnego
- ochrona danych osobowych w kancelarii (m.in.: założenia ogólne i zastosowanie RODO, obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych)
- odpowiedzialność za wykroczenie zasad ochrony danych osobowych w świetle obecnych i proponowanych regulacji prawnych
- relacja pomiędzy IT a prawem prywatnym międzynarodowym (tj. zobowiązania umowne, brak wyboru prawa, Konwencja wiedeńska, prawo właściwe na rzecz deliktów i obowiązkowych umów ubezpieczenia)
- sposobów zastosowania w systemach kancelaryjnych reguły privacy by estetyka wynikającej z RODO i jakie są konsekwencje naruszenia tego obowiązku
- relacji danych IT z prawem właściwym.Część II. to konkretny poradnik prezentujący reguły bezpieczeństwa IT w kancelarii prawnej, to jest m.in.:korzystanie z systemów IT, aby bezpiecznie przetwarzać dane personalne (inspektor ochrony danych osobowych również rejestry danych w kancelarii)
- bezpieczeństwo środowiska IT w kancelarii prawnej (bezpieczeństwo fizyczne, obronność urządzeń dostępowych: komputera, laptopa, telefonu, telewizora, obronność aplikacji, kopie bezpieczeństwa, utylizacja urządzeń a obronność danych)
- poczta elektroniczna i bezimienność w sieci (m.in. bezpieczne wykorzystanie przeglądarki internetowej ryzykowny krok spojone z siecią Wi-Fi w kancelarii, włamania, złodziejstwo danych, zakaz przechowywania danych osobowych ułożenie ciała UE – wyjątki uregulowane w RODO, bezpieczne przechowywanie i przesyłanie plików za pomocą chmury)
- strona internetowa w kancelarii prawnej (domena internetowa, obronność strony internetowej)
- znak towarowy (logotyp) kancelarii prawnej (informowanie o realizowaniu zawodu, korzyści rejestracji znaku towarowego kancelarii prawnej, warianty znaków towarowych, rejestracja znaku towarowego przed Urzędem Patentowych RP, ochrona znaku towarowego, rebranding znaku towarowego, ochrona na gruncie prawa autorskiego, czyn nieuczciwej konkurencji, znak ®).Część III. dotyczy wykorzystywania systemów i narzędzi IT w pracy prawnika, w tym m.in.:portal Informacyjny, Portal Orzeczeń i elektroniczne postępowanie upominawcze
- elektroniczne poświadczenie odbioru i sygnatura elektroniczny w praktyce prawnika.W II. i III. części opracowania zamieszczono z okładem grafik ilustrujących jak korzystać z danej aplikacji również wzory pism takich w jaki sposób np.: formularz zgłoszenia znaku towarowego także formularz sprzeciwy do tego zgłoszenia, pozew, który wypada skierować do SPDI i odpowiedź na ten pozew, zapis na trybunał polubowny oraz pełnomocnictwo.Przedstawiony tytuł skierowany jest do radców prawnych, adwokatów, notariuszy i komorników prowadzących własną kancelarię, a również wszystkich innych pracowników kancelarii.

Top