Ogólne rozporządzenie o RODO


Artykuł Dokumentacja ochrony danych osobowych według RODO dotyczy nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych również ustawy Kodeks pracy i ma na celu wprowadzenie pracodawców w nadchodzące zmiany. Rozporządzenie Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej nazywane RODO) będzie miało bezpośrednie zastosowanie w państwach członkowskich uprzednio od maja r. W publikacji m.in: typy danych dane osobowe kandydatów i pracowników przetwarzanie danych i okres ich przechowywania monitorowanie pracowników udostępnienie danych pracownika a powierzenie przetwarzania podmiotom trzecim prawo dostępu do danych międzynarodowe transfery danych pracowniczych akty prawne Opracowanie przybliża i omawia nadchodzące zmiany, które czekają wszystkich pracodawców. Poza rozszerzeniem definicji danych osobowych czyli też zmian przy pozyskiwaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, istotnym dla pracodawców będzie to, że na gruncie RODO proces ochrony danych osobowych ma być procesem ciągłym, w który zaangażowane muszą być wszystkie komórki w spółce. Niewątpliwie stawia ono w stosunku do pracodawców, a szczególnie wobec funkcjonujących u nich działów HR, nowe wyzwania w tej dziedzinie. RODO stawia przed pracodawcami także konieczność regularnego testowania i mierzenia skuteczności wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych mających umożliwić bezpieczeństwo przetwarzania. Dla pracodawców
- administratorów danych został ustalony też nowy profil sankcji pieniężnych, który znacznie zaostrzony, może przysparzać znacznych dolegliwości zakładom pracy w przypadku naruszeń. Przedstawiony w niniejszej publikacji książkowej obszar informacji, zawiera status na dzień sierpnia r. ponieważ nadal oczekujemy na ostateczny projekt ustawy o ochronie danych osobowych, w który sposób i propozycje zmian do kodeksu pracy. Wszelkie zawarte w nin. publikacji odwołania do ustawy o ochronie danych osobowych odnoszą się póki co się tyczy obecnie obowiązującej ustawy z sierpnia r. Zawiera zasadnicze akty unijne, które na nowo regulują system ochrony danych osobowych w Polsce i w UE:
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) / z .. r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych także uchylenia dyrektywy //WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO);
- dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) / z dnia kwietnia r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy piszczałkowe do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i realizowania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady //WsiSW. Ponadto lektura obejmuje zespół zestawień i schematów prazentujących wybrane informacje w układzie tabelarycznym. Wygodny, podręczny zestaw danych, który pozwoli szybko zorientować się w innowacyjnych regulacjach z zakresu ochrony danych osobowych. Opracowanie obejmuje tekst unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dodatkowo tekst dyrektywy /. Najważniejsze atuty książki:\r\n
- Łatwa sterowanie poprzez czytelne powiązania artykułów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z motywami preambuły – akt składa się ze motywów zamieszczonych w preambule i artykułów. Motywy są niejednokrotnie uzupełnieniem innymi słowy rozwinięciem treści artykułów i należy wykorzystywać z nich łącznie.\r\nZestawienia i schematy przedstawiające najważniejsze informacje w przejrzysty i uporządkowany sposób.
- Autorski indeks rzeczowy uwzględniający regulacje z preambuły, rozporządzenia i dyrektywy; wkład autora jest nieodzowny ze względu na wiele śmiałych pojęć prawnych wynikających z innowacyjnych kodeksów i praktyki.\r\nWzory rejestru czynności przetwarzania.
- Unijna reforma o ochronie danych osobowych zacznie posiadać moc prawną od maja r. Każdy przyszły Inspektor Ochrony Danych, jakże i inna osoba zajmująca się przepisami o ochronie danych osobowych, właściwie w każdej chwili musi mieć łatwy wjazd do pełnego tekstu RODO – razem z powiązanymi motywami preambuły. Niezależnie od poradników i komentarzy niezbędne jest posiadanie podręcznego zbioru przepisów. Dlatego Wydawnictwo C.H.Beck wraz z Autorami opracowało tekst rozporządzenia w poręcznym, praktycznym formacie. Dzięki tej książce Czytelnik będzie mógł:
- Mieć zawsze pod ręką tekst rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO) razem dyrektywą /.
- Łatwo poruszać się po tekście rozporządzenia i preambuły.
- Mieć wejście do najważniejszych kwestii regulowanych przepisami RODO – w postaci użytecznych schematów i zestawień.
- Szybko zrozumieć nowe przepisy dzięki tabeli porównującej przepisy obecnej polskiej ustawy o ochronie danych z przepisami RODO. Autorzy specjalizujący się w ochronie danych osobowych: radcowie prawni, pracownicy naukowi, osoby reprezentujące wymiar sprawiedliwości, biznes i administrację kompleksowo omówili przepisy rodo w zakresie praw, jakie nie istniały we wcześniejszych regulacjach, a jakich wprowadzenie powoduje mus wyznaczenia nowych wzorców postępowania. Dużo uwagi poświęcili obowiązkowi informacyjnemu, w tym jego należytemu spełnieniu, możliwości jego wyłączenia i konsekwencji za jego zaniechanie.Czytelnik znajdzie w lekturze cenne informacje na temat:
- procedur powiązanych z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych
- realizacji prawa do dostarczenia kopii danych
- dopuszczalności pobierania opłat w przypadku udostępniania danych na żądanie
- postępowania w przypadku, gdy osoba podważa poprawność otrzymywanych danych
- sytuacji, w jakich zarządca jest wyłączony z obowiązku informowania o pozyskiwaniu danych osobowych poprzez osoby trzecie
- profilowania i jego ograniczeń wynikających bezpośrednio z śmiałych regulacji
- weryfikacji i sprostowań danych na prośbę osoby, której dane dotyczą.W książce zostały przedstawione obowiązki administratorów w zakresie informowania o naruszeniu danych osobowych, m.in. aspekt i możliwe formy zawiadamiania oraz sytuacje, w jakich zarządca jest zwolniony z obowiązku informowania o naruszeniu praw osób, jakich dane dotyczą. Nie zabrakło podobnie omówienia tematu dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem praw jednostki wynikających z rodo dodatkowo zasad ponoszenia odpowiedzialności kompensacyjnej poprzez administratorów i podmioty przetwarzające.

Top