Administratora Bezpieczeństwa Informacji Pisarze wieluAdministratora Bezpieczeństwa Informacji. Pisarze wielu książek w tym m. in. Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych, Dostęp do informacji i jego granice Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych również Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz polecają najnowsze wydania o ochronie danych osobowych. Niedawno opublikowano projekt ustawy o ochronie danych osobowych oraz projekt ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o Ochrona danych osobowych w praktyce ochronie danych osobowych. Przepisy w/w aktów prawnych zaczną być egzekwowane od maja r. Większość specjalistów zaleca jednak, iżby przygotowania do wdrożenia ich postanowień rozpocząć wcześniej dziś, ażeby nie mieć problemów, kiedy będą one obowiązkowe. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wprowadza hen idące zmiany w całym systemie ochrony Ochrona danych osobowych danych osobowych, nadając większe uprawnienia osobie fizycznej i nakładając nowe obowiązki na podmioty przetwarzające dane. Celem artykułu na tej stronie www jest wnikliwe wyobrażenie praktycznych aspektów stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych także ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych także zapoznanie uczestników książki z metodami przygotowania się do stosowania śmiałych przepisów. Artykuł przygotowany został na rzecz najliczniejszej w polskich realiach grupy administratorów danych osobowych: reprezentantów podmiotów tzw. sfery publicznej dodatkowo przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe klientów i zatrudnionego personelu również na rzecz wszystkich tych, którzy mają styczność z danymi osobowymi klientów.

Top