RODO a gałąź farmaceutyczna ReakredytacjaRODO a gałąź farmaceutyczna. Reakredytacja systemów teleinformatycznych akredytowanych. Jakie przemiany zaszły w kwestii rejestracji także bezpieczeństwa danych osobowych, jakie posiadać moc prawną będą od roku, zagrożone nałożeniem kary do mln euro albo % przychodu? Jakie nowe rejestry przetwarzania danych będą wymagane w Państwa firmie? Dzięki naszym produktom i książkom o Ochronie danych osobowych znacznie łatwiejsze okaże się zrozumienie i wprowadzenie śmiałych Bezpieczeństwo danych osobowych procedur. Dla wygody w prezentowanych książkach zapewniamy również profesjonalne zapomoga prawne. Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych akredytacji systemu teleinformatycznego udziela się na okres nie dłuższy niż lat. Systemy, jakie mają służyć przetwarzaniu informacji niejawnych po tym terminie musza wyprzedzić ponowną akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego. Opracowane poprzez ABW zalecenia ws. przygotowania dokumentu szczególnych wymagań bezpieczeństwa (SWB) na rzecz systemu teleinformatycznego, w którym mają być przetwarzane informacje niejawne wymagają zwłaszcza szczegółowego opisu zastosowanych środków bezpieczeństwa fizycznego, przedstawienia wyników procesu analizy ryzyka, konfiguracji systemu, zapewnienia ciągłości działania czyli audytu wewnętrznego i testów bezpieczeństwa. Dodatkowo obowiązkowo wypada przeprowadzić analizę i ocenę ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych. Proces ten musi przemierzać w bardzo szerokim zakresie uwzględniając ryzykowny krok utraty czyli nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych. Tematami przewodnimi artykułu na tej stronie www będą: poprawne przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego (dokumentów SWB i PBE) według najnowszych wymagań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, typy użytkowników systemu, zwyczaj bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem, dobór sprzętu IT, obowiązki personelu funkcyjnego, sprawa sądowa akredytacji, audyt w bezpieczeństwie teleinformatycznym także z bezpieczeństwa teleinformatycznego. Poradnik adresowany jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych, w szczególności do kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Top