RODO a ochrona danych pracowniczych Autorzy wieluRODO a ochrona danych pracowniczych. Autorzy wielu książek w tym m. in. Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych, Dostęp do informacji i jego granice Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych oraz Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz polecają najnowsze wydania o ochronie danych osobowych. Niedawno opublikowano projekt ustawy o ochronie danych osobowych także projekt ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. Przepisy w/w aktów prawnych zaczną być egzekwowane od dnia maja r. Większość specjalistów zaleca jednak, tak aby przygotowania do wdrożenia ich postanowień zapoczątkować poprzednio dziś, aby nie mieć problemów, jak będą one obowiązkowe. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wprowadza w oddaleniu idące przemiany w całym systemie ochrony danych osobowych, nadając większe uprawnienia osobie fizycznej i nakładając nowe obowiązki na podmioty przetwarzające dane. Celem artykułu na tej stronie www jest wnikliwe przedstawienie praktycznych aspektów stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy - przepisy wprowadzające Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach ustawę o ochronie danych osobowych również zapoznanie uczestników książki z metodami przygotowania się do stosowania oryginalnych przepisów. Artykuł ustalony został na rzecz najliczniejszej w polskich realiach grupy administratorów danych osobowych: reprezentantów podmiotów tzw. sfery publicznej oraz przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe klientów i zatrudnionego personelu dodatkowo dla wszystkich tych, jacy mają zetknąć się z danymi osobowymi klientów.

Top