RODO w działalności ubezpieczeniowejRODO w działalności ubezpieczeniowej. Reakredytacja systemów teleinformatycznych akredytowanych. Jakie przemiany zaszły w kwestii rejestracji także bezpieczeństwa danych osobowych, jakie obowiązywać będą od roku, zagrożone nałożeniem kary do mln euro czyli % przychodu? Jakie nowe rejestry przetwarzania danych będą wymagane w Państwa firmie? Dzięki naszym produktom i książkom o Ochronie danych osobowych znacznie łatwiejsze okaże się zrozumienie i wprowadzenie nowych procedur. Dla wygody w prezentowanych książkach zapewniamy także profesjonalne wsparcie prawne. Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych akredytacji systemu teleinformatycznego udziela się na okres nie dłuższy niż lat. Systemy, jakie mają służyć przetwarzaniu informacji niejawnych po tym terminie musza przejść ponowną akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego. Opracowane przez ABW zalecenia ws. przygotowania dokumentu szczególnych wymagań bezpieczeństwa (SWB) na rzecz systemu teleinformatycznego, w którym mają być przetwarzane informacje niejawne wymagają wyjątkowo szczegółowego opisu zastosowanych środków bezpieczeństwa fizycznego, przedstawienia wyników procesu analizy ryzyka, konfiguracji systemu, zagwarantowanie ciągłości działania czyli audytu wewnętrznego i testów bezpieczeństwa. Dodatkowo obowiązkowo wypada przeprowadzić analizę i ocenę ryzyka na rzecz bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych. Proces ten musi przemierzać w bardzo szerokim zakresie uwzględniając ryzykowny krok utraty czyli nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych. Tematami przewodnimi artykułu na tej stronie www będą: poprawne przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego (dokumentów SWB i PBE) według najnowszych wymagań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, typy użytkowników systemu, tryb bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem, selekcja sprzętu IT, obowiązki personelu funkcyjnego, sprawa sądowa akredytacji, audyt w bezpieczeństwie teleinformatycznym również z bezpieczeństwa teleinformatycznego. Poradnik adresowany jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych, szczególnie do kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony informacji Ochrona danych osobowych w praktyce niejawnych, kierowników kancelarii tajnych, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Top