RODO w ochronie zdrowia AutorzyRODO w ochronie zdrowia. Autorzy wielu książek w tym m. in. Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych, Dostęp do informacji i jego granice Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych oraz Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz polecają najświeższe wydania o ochronie danych osobowych. Niedawno opublikowano projekt ustawy o ochronie danych osobowych także projekt ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. Przepisy w/w aktów prawnych zaczną być egzekwowane od dnia maja r. Większość specjalistów zaleca jednak, ażeby przygotowania do wdrożenia ich postanowień rozpocząć uprzednio dziś, ażeby nie mieć problemów, podczas gdy będą one obowiązkowe. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych Inspektor ochrony danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wprowadza hen idące przemiany w całym systemie ochrony danych osobowych, nadając większe uprawnienia Ochrona danych osobowych w praktyce osobie fizycznej i nakładając nowe obowiązki na podmioty przetwarzające dane. Celem artykułu na tej stronie www jest wnikliwe reprezentacja praktycznych aspektów stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych również ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych również zapoznanie uczestników publikacji z metodami przygotowania się do stosowania nowych przepisów. Artykuł ustalony został na rzecz najliczniejszej w polskich realiach grupy administratorów danych osobowych: reprezentantów podmiotów tzw. sfery publicznej także przedsiębiorców przetwarzających dane personalne klientów i zatrudnionego personelu również na rzecz wszystkich tych, jacy mają zetknięcie z danymi osobowymi klientów.

Top